Hungary

Disznoko
1993

Disznoko

Aszu Eszencia
Box of 1 items
Price per unit:

€209.00

Tokaji
Sweet White
1 x 500ml
€209.00 ex VAT

Out of stock

Lenkey Pinceszet
2006

Lenkey Pinceszet

Uragya
Box of 6 items
Price per unit:

€50.67

Tokaji
Dry White
6 x 750ml
€304.00 ex VAT

Out of stock

Oremus
2015

Oremus

Aszu 3 Puttonyos
Box of 6 items
Price per unit:

€45.33

Tokaji
Sweet White
6 x 750ml
€272.00 ex VAT

Out of stock

Oremus
2016

Oremus

Aszu 3 Puttonyos
Box of 6 items
Price per unit:

€45.33

Tokaji
Sweet White
6 x 750ml
€272.00 ex VAT

Out of stock

Oremus
2017

Oremus

Aszu 3 Puttonyos
Box of 6 items
Price per unit:

€45.33

Tokaji
Sweet White
6 x 750ml
€272.00 ex VAT

Out of stock